ماجرای ازدواج حمید گودرزی و همسر پولدارش +عکسحمید گودرزی می‌گوید وقتی او و همسرش دعوا می‌کنند هر دو به یک اندازه برای آشتی کردن پیشقدم...