تولد نوزاد ۵ کیلویی در شیراز +عکسیک نوزاد با وزن پنج کیلوگرم، در بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز، به دنیا آمد و هم اکنون...