با این گجت پوشیدنی کمر درد را فراموش کنید +عکسگجتی به نام «الکس» (ALEX) نخستین دستگاه پوشیدنی است که می‌تواند با تشخیص موقعیت سر و...