قتل پسر و زخمی کردن خانواده به خاطر ترقه +عکس آثار خون و رد دست روی در، حکایت از تلاش یکی از فرزندان خانواده برای...