وقتی سوزن ته‌گرد چاشنی نان می‌شود +عکس پیدا شدن سوزن ته‌گرد در نان بربری اتفاق نادری است که در مازندران رخ داده است. مرکز فیلم...