این جوان تهرانی برای هیجان سرقت می کرد +عکسجوانی که در شمال پایتخت دست به سرقت می‌زد، در اعترافتش عنوان کرد که نیاز مالی نداشته...