خواننده ایرانی از تحریم پیتزای فارسی در آمریکا خبر داد +عکسماجرای بلوکه پرداخت هزینه پیتزا توسط خواننده ایرانی‌ مقیم سیدنی به علت مشمول شدن آن...