بازیگر معروف ایرانی طنز روی تخت بیمارستان! +عکساحمد پورمخبر بازیگر طنز سینما در وضعیت نامناسبی به سر می برد. بازیگر معروف ایرانی طنز روی تخت...