صحنه‌هایی از یک زورگیری در تهران +عکسمرد زورگیر و گردنبند قاپی که به همراه همدستانش از صدهها شهروند در تهران زورگیری کرده بود،پس از بازگشت...