دختری که می تواند داخل بدن دیگران را ببیند +عکس در دنیای سینما با به کارگیری جلوه‌های ویژه، انواع و اقسام شخصیتهای ایکس من و...