توئیت انسانی سرباز حادثه نی ریز +عکسیکی از سربازان مرحوم در حادثه اتوبوس در نی ریز در شبکه های اجتماعی به دنبال چی بود؟ توئیت...