روایتی از ترسناک‌‌ترین میدان تهران +عکسدیگر خبری از چوبه دار و طناب و جسدهای آویزان نیست. حالا خیلی وقت است که جایش را فضای سبز...