ماشین رئیس جمهور بعدی آمریکا لو رفت +عکستارنمای شبکه فاکس نیوز تصاویر لو رفته لیموزین جدید رئیس جمهوری بعدی آمریکا را منتشر کرد که نشان...