آخرین وضعیت جسمانی عزت الله انتظامی از زبان پسرش! +عکسفرزند عزت الله انتظامی گفت: پدرم هم اکنون شرایط دشواری دارد چراکه به دلیل کمر درد...