مصدومیت هشت آتش نشان در آتش سوزی برج سلمان مشهد +عکسرئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هشت آتش نشان که...