خودروهای لوکس قاچاق با «سندسازی» پلاک شده بودندسخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: متاسفانه تعدادی از خودروهای لوکس قاچاق، با سندسازی و...