بازرسی فوق‌العاده سازمان بازرسی از «سایپا» سازمان بازرسی کل کشور با استقرار تیمی از بازرسان این سازمان، نحوه فروش محصولات موضوع طرح ویژه دهه مبارک...