تغییرات قیمت ۱۱گروه اقلام خوراکی +جدولدر هفته منتهی به 26 شهریور ماه قیمت برنج 0.4 درصد، میوه‌های تازه 2.3 درصد و چای 0.8 درصد افزایش...