با 150 میلیون کجا می توان خانه خرید؟ +جدولآنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمانهایی در مناطق مختلف شهری تهران در...