نرخ رسمی ارزها ثابت ماند +جدولبانک مرکزی امروز و همزمان با تعطیلی پایان هفته بازارهای جهانی نرخ رسمی ارزها را بدون تغییر نسبت به روز...