نسل جدید لندروور دیسکاوری قبل از رونمایی +تصاویرچند روز پیش لندروور تیزری از نسل جدید مدل دیسکاوری خود را منتشر نمود. حال یکی از جاسوسان...