بازی رایانه‌ای «ایران ۵۷»، نیاز به حمایت جدی داردپس از انتشار بازی «انقلاب ۱۹۷۹» که روایتی مخدوش از انقلاب اسلامی است، انتقادهایی از بازی‌سازان درمورد...