بازگشت به گروه های تلگرامی که از آن خارج شده‌اید +آموزشدر اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام (Telegram)، در صورتی که یک گروه را ترک کنید و به...