«Spaces»، سرویس جدید گوگل

«Spaces»، سرویس جدید گوگل
گوگل به تازگی یک سرویس جدید و رایگان را عرضه کرده است که کاربران با استفاده از آن می توانند گروه هایی یا فضاهایی برای به اشتراک گذارای هر چیزی بسازند.

«Spaces»، سرویس جدید گوگل

گوگل به تازگی یک سرویس جدید و رایگان را عرضه کرده است که کاربران با استفاده از آن می توانند گروه هایی یا فضاهایی برای به اشتراک گذارای هر چیزی بسازند.
«Spaces»، سرویس جدید گوگل

دانلود سرا