حق و حقوق خواستگاری تا نامزدی

حق و حقوق خواستگاری تا نامزدی

خواستگاری و نامزدی برای خود حقوق تعریف شده ای دارد و طرفین باید بدانند که اولا از چه فردی خواستگاری می کنند و دوم اینکه چه حقوقی را باید رعایت کنند.

دانلود سریال و آهنگ

خرم خبر

تکست آهنگ