کانال ترافیک 95 راه اندازی شد

کانال ترافیک 95 راه اندازی شد

به منظور دستیابی به آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور کانال ترافیک ۹۵ راه‌اندازی شد.

علم و فناوری

پرس نیوز

مجله اتومبیل