آغاز صادرات محصولات ایران‌خودرو به الجزایر

آغاز صادرات محصولات ایران‌خودرو به الجزایر

گروه صنعتی ایران خودرو با امضای قرارداد با بخش خصوصی الجزایر فروش خط تولید و انتقال خدمات فنی مهندسی به این کشور را آغاز کرد.

world war news

نفت،آموزش پرورش،دولتی