دست و دل بازی ایران در فروش نفت/تخفیف ایران عربستان را غافلگیر کرد

دست و دل بازی ایران در فروش نفت/تخفیف ایران عربستان را غافلگیر کرد

بلومبرگ اعلام کرد ایران برای اولین بار در دهه گذشته نسبت به عربستان تخفیف بیشتری برای فروش نفت خود برای ماه آینده تعیین کرد.

شهر خبر

باشگاه خبری ورزشی

ورزشی