سقوط تجارت خارجی در ۳۵۵ روز اخیر

سقوط تجارت خارجی در ۳۵۵ روز اخیر

گمرک ایران از کاهش ۱۶.۳ درصدی صادرات غیر نفتی و ۲۲.۷ درصدی واردات کشور از ابتدای امسال تا ۲۰ اسفندماه خبر داد.

اس ام اس جدید

خرید غذا

اندروید