ایران خودرو و پژو کارخانه جدید احداث نمی‌کنند

ایران خودرو و پژو کارخانه جدید احداث نمی‌کنند

یک مقام مسئول در صنعت خودرو گفت: شرکت ایران خودرو و پژو برای شروع دور تازه همکاری های خود هیچ کارخانه جدیدی بنا نمی کنند و فرآیندهای تولیدی سه محصول توافق شده با استفاده از زیرساخت ها و ظرفیت های موجود شرکت انجام خواهد شد.

اسکای نیوز

خبر جدید

ورزشی