بانک ملی: کارمندان برای دریافت حقوق کارمزد نمی‌پردازند

بانک ملی: کارمندان برای دریافت حقوق کارمزد نمی‌پردازند

بانک ملی اعلام کرد: این بانک کارمزدی از پرداخت حقوق کارمندان دریافت نمی‌کند.

بازی آزاد

سپهر نیوز

صبحانه