۴ سد آماده افتتاح شد

۴ سد آماده افتتاح شد

۶ آب‌شیرین کن در شهرهای ساحلی کشور به بهر‌ه‌برداری می رسد که ۴ واحد از این تاسیسات توسط بخش خصوصی با ۶۲.۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری احداث شده است.

اسکای نیوز

دانلود موزیک

شبکه خانگی