اعلام میزان حقوق مشاغل کلیدی

اعلام میزان حقوق مشاغل کلیدی

وزارت کار سامانه‌ای را با عنوان پیمایش مزد طراحی کرده که در قالب آن، می‌خواهد بانک اطلاعاتی وضعیت پرداختی‌ها به مشاغل و پُست‎های کلیدی در بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار را تشکیل بدهد.

اخبار دنیای دیجیتال

مد روز