چرا 18 میلیون ایرانی مسکن قاچاقی دارند؟

چرا 18 میلیون ایرانی مسکن قاچاقی دارند؟

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با توضیحات درباره تعریف سکونت‌های غیررسمی بیان کرد که به چه دلایلی 18 میلیون ایرانی بدمسکن هستند یا در سکونتگاه‌های غیررسمی اسکان دارند.

مرکز فیلم

عکس

فروش بک لینک