سبقت برخی واردکنندگان از نمایندگی های رسمی/ گارانتی «تعویض خودرو» هم آمد

سبقت برخی واردکنندگان از نمایندگی های رسمی/ گارانتی «تعویض خودرو» هم آمد

در حالی که استفاده از خدمات گارانتی در تعمیرگاههای برخی برندهای مشهور خارجی، با محدودیت ها و دردسرهایی همراه است، رقابت شرکت های دیگر با این واردکنندگان باعث شده تا خدمات جدید و متنوعی در این بازار ارائه شود.

دانلود موزیک

تکنولوژی جدید

یوزرنیم و پسورد نود 32