تهران رکورد دار مصرف بنزین شد

تهران رکورد دار مصرف بنزین شد

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میزان مصرف بنزین کل کشور را ۷۸.۵ میلیون لیتر عنوان کرد و گفت: تهران با ۱۵.۲میلیون لیتر بیشترین مصرف را داشت.

بازار بورس

دانلود ها پلاس

باران فیلم