صدور ضمانت ۳۰ میلیارد ریالی برای صنعتگران

صدور ضمانت ۳۰ میلیارد ریالی برای صنعتگران

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه به منظور حمایت از فعالان صنعتی، صندوقی را در مجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایجاد کرده ایم، گفت: این صندوق بدون بوروکراسی زائد اداری، تا سقف ۳۰ میلیارد ریال ضمانت نامه برای صنعتگران صادر می کند.

اخبار

دانلود آهنگ جدید

استخدام ایران