تداوم فروش میوه قاچاق در تهران

تداوم فروش میوه قاچاق در تهران

رئیس گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات استان تهران از کشف ۱۸۵ کیلو میوه قاچاق در میوه‌فروشی‌های سطح شهر تهران خبر داد.

مرکز فیلم

استخدام ایران