یارانه 15 میلیون نفر قطع می‌شود

یارانه 15 میلیون نفر قطع می‌شود

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه کلیات بودجه سال 95 در این کمیسیون به تصویب رسید،‌ گفت: طبق این مصوبه یارانه 15 میلیون نفر از اقشار ثروتمند در سال 95 قطع و به مستمندان اختصاص خواهد یافت.

خبرگذاری اصفحان

استخدام

استخدام ایران