کاهش تعرفه واردات خودروهای ارزان قیمت

کاهش تعرفه واردات خودروهای ارزان قیمت

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تعرفه واردات خودرو به ویژه در حوزه خودروهای ارزان قیمت خارجی باید کاهش یابد.

دانلود ها پلاس

فانتزی

اخبار کارگران