40 میلیون پلی‌ استیشن 4 فروخته شد!

40 میلیون پلی‌ استیشن 4 فروخته شد!
آخرین کنسول شرکت ژاپنی سونی پلی استیشن 4 است. این کنسول محبوب و پرفروش حالا طبق آمار منتشر شده رکوردی جدید را در دنیای کنسول ها ثبت کرده است.

40 میلیون پلی‌ استیشن 4 فروخته شد!

آخرین کنسول شرکت ژاپنی سونی پلی استیشن 4 است. این کنسول محبوب و پرفروش حالا طبق آمار منتشر شده رکوردی جدید را در دنیای کنسول ها ثبت کرده است.
40 میلیون پلی‌ استیشن 4 فروخته شد!

اسکای نیوز