11 درصد خانه‌های تهران خالی هستند

11 درصد خانه‌های تهران خالی هستند
یک کارشناس مسکن با اشاره به ضرورت اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مسئولان وزارت راه علاقه‌ای به مالیات این بخش ندارند.

11 درصد خانه‌های تهران خالی هستند

یک کارشناس مسکن با اشاره به ضرورت اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مسئولان وزارت راه علاقه‌ای به مالیات این بخش ندارند.
11 درصد خانه‌های تهران خالی هستند

موزیک سرا