“طرح خرید کالای ایرانی” بازار را تکان نداد

“طرح خرید کالای ایرانی” بازار را تکان نداد
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه تنها چند شرکت لوازم خانگی که نمایندگی فروش دارند، محصولات خود را “در طرح خرید کالای با دوام ایرانی” به فرش می‌رسانند گفت: با اجرای این طرح جنب و جوش مشخصی در بازار لوازم خانگی ایجاد نشده است.

“طرح خرید کالای ایرانی” بازار را تکان نداد

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه تنها چند شرکت لوازم خانگی که نمایندگی فروش دارند، محصولات خود را “در طرح خرید کالای با دوام ایرانی” به فرش می‌رسانند گفت: با اجرای این طرح جنب و جوش مشخصی در بازار لوازم خانگی ایجاد نشده است.
“طرح خرید کالای ایرانی” بازار را تکان نداد

خبر جدید