یک پیشنهاد به ایران‌خودرو و سایپا!

یک پیشنهاد به ایران‌خودرو و سایپا!
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: واحدهای تحقیق و توسعه ایران خودرو و سایپا باید ادغام شوند تا بتوانند با سرمایه‌گذاری مشترک در جهت طراحی و تولید خودرویی با کیفیت و با قیمت مناسب حرکت کنند.

یک پیشنهاد به ایران‌خودرو و سایپا!

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: واحدهای تحقیق و توسعه ایران خودرو و سایپا باید ادغام شوند تا بتوانند با سرمایه‌گذاری مشترک در جهت طراحی و تولید خودرویی با کیفیت و با قیمت مناسب حرکت کنند.
یک پیشنهاد به ایران‌خودرو و سایپا!

دانلود فیلم جدید