یک هواپیمای فضایی مافوق فراصوت +عکس

یک هواپیمای فضایی مافوق فراصوت +عکس
در شرایطی که شرکت اسپیس‌اکس آزمایش موشک های فضایی با قابلیت استفاده مجدد را دنبال می کند، چین اعلام کرده است که روی پروژه بزرگ بعدی در زمینه پروازهای فضایی کار می کند: یک هواپیمای فضایی مافوق فراصوت.

یک هواپیمای فضایی مافوق فراصوت +عکس

در شرایطی که شرکت اسپیس‌اکس آزمایش موشک های فضایی با قابلیت استفاده مجدد را دنبال می کند، چین اعلام کرده است که روی پروژه بزرگ بعدی در زمینه پروازهای فضایی کار می کند: یک هواپیمای فضایی مافوق فراصوت.
یک هواپیمای فضایی مافوق فراصوت +عکس

باران دانلود