گفت‌وگو با امیر دولاب! + عکس

گفت‌وگو با امیر دولاب! + عکس
«من می‌دانستم که سرهنگ علیفر اطلاعاتش را از ویکی پدیا به دست می‌آورد که اصلا معتبر نیست» این قسمتی از حرف های امیردولاب است. پسری که حالا به لطف اشتباه علیرضا علیفر بسیار مشهور شده است. او می گوید برای علیفر تله گذاشته بوده است.

گفت‌وگو با امیر دولاب! + عکس

«من می‌دانستم که سرهنگ علیفر اطلاعاتش را از ویکی پدیا به دست می‌آورد که اصلا معتبر نیست» این قسمتی از حرف های امیردولاب است. پسری که حالا به لطف اشتباه علیرضا علیفر بسیار مشهور شده است. او می گوید برای علیفر تله گذاشته بوده است.
گفت‌وگو با امیر دولاب! + عکس

دانلود سرا