کودکانی که معتاد به دنیا می‌آیند اما معتاد نمی‌شوند

کودکانی که معتاد به دنیا می‌آیند اما معتاد نمی‌شوند
یک متخصص ترک اعتیاد با اشاره به کودکانی که به واسطه اعتیاد مادرشان، معتاد به دنیا می‌آیند، گفت: تجربه نشان داده که این افراد بعد‌اً معتاد نمی‌شوند.

کودکانی که معتاد به دنیا می‌آیند اما معتاد نمی‌شوند

یک متخصص ترک اعتیاد با اشاره به کودکانی که به واسطه اعتیاد مادرشان، معتاد به دنیا می‌آیند، گفت: تجربه نشان داده که این افراد بعد‌اً معتاد نمی‌شوند.
کودکانی که معتاد به دنیا می‌آیند اما معتاد نمی‌شوند

میهن دانلود