کلاهبرداری با راه‌اندازی سایت جعلی خیریه

کلاهبرداری با راه‌اندازی سایت جعلی خیریه
جوانی که با راه‌اندازی یک سایت در پوشش کمک به نیازمندان از مردم کلاهبرداری می‌کرد توسط پلیس فتا در نیشابور دستگیر شد.

کلاهبرداری با راه‌اندازی سایت جعلی خیریه

جوانی که با راه‌اندازی یک سایت در پوشش کمک به نیازمندان از مردم کلاهبرداری می‌کرد توسط پلیس فتا در نیشابور دستگیر شد.
کلاهبرداری با راه‌اندازی سایت جعلی خیریه

دانلود سریال و آهنگ