کتابی با جریمه 7 میلیون دلاری ! +عکس

کتابی با جریمه 7 میلیون دلاری ! +عکس
مت بیسونت بر اساس رای دادگاه آمریکا به علت نقض توافق نامه عدم افشا و انتشار اسناد طبقه بندی شده، محکوم شده است و باید درآمد حاصل از فروش کتاب و حق امتیاز ساخت فیلم بر اساس کتاب را که چیزی در حدود 6.6 میلیارد دلار است، بپردازد.

کتابی با جریمه 7 میلیون دلاری ! +عکس

مت بیسونت بر اساس رای دادگاه آمریکا به علت نقض توافق نامه عدم افشا و انتشار اسناد طبقه بندی شده، محکوم شده است و باید درآمد حاصل از فروش کتاب و حق امتیاز ساخت فیلم بر اساس کتاب را که چیزی در حدود 6.6 میلیارد دلار است، بپردازد.
کتابی با جریمه 7 میلیون دلاری ! +عکس

دانلود سریال و آهنگ