کاهش قیمت نفت با ناامیدی از تصمیم فردای اوپک

کاهش قیمت نفت با ناامیدی از تصمیم فردای اوپک
نفت در بازار جهانی با ناامیدی از تصمیم اوپک برای کاهش سقف تولید در نشست فردا 62 سنت کاهش یافت و بشکه‌ای 49.27 دلار فروخته شد.

کاهش قیمت نفت با ناامیدی از تصمیم فردای اوپک

نفت در بازار جهانی با ناامیدی از تصمیم اوپک برای کاهش سقف تولید در نشست فردا 62 سنت کاهش یافت و بشکه‌ای 49.27 دلار فروخته شد.
کاهش قیمت نفت با ناامیدی از تصمیم فردای اوپک

اس ام اس جدید